Move’N Dance flytter til facebook

Kære medlemmer. Bestyrelsen har valgt at rykke kommunikationen til facebook, pga. en række udfordringer med den fortsatte drift af denne side. Det er bestyrelsens vurdering at facebook er et godt alternativ til at drive egen side ifht. den kommunikation der er behov for i organisationen. Der vil derfor ikke komme mere information her og sitet vil blive taget ned i slutningen af oktober.

Vi har lavet 3 grupper til formålet – én hovedgruppe for foreningen til generel kommunikation og én undergruppe til hhv. far barn gymnastik og moderne dans for letøvede.

Vi glæder os til at se jer på facebook :)

Indbydelse til generalforsamling

Kom til Generalforsamling i Move ’n Dance
Fredag d. 25. november 2016 kl. 16.45 – 17.45
Sted: The Living Room, Larsbjørnsstræde 17, 1454 Copenhagen

Dagsorden
Ifølge foreningens vedtægter er dagsorden for generalforsamlingen følgende:

1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Årsberetning ved formanden
4. Gennemgang og godkendelse af regnskab
5. Budget for indeværende år
6. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 2 dage inden generalforsamlingen pr post eller e-mail. (rikkeline@firmaidraet.dk)
7. Valg til bestyrelsen
8. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indbydelse til generalforsamling

Alle medlemmer inviteres hermed til den årlige generalforsamling, hvor der også vil være julelækkerier. Husk, at man kan indsende forslag til bestyrelsen. Fx idéer til nye aktiviteter eller indkøb.

Onsdag d. 16. december 2015 kl. 20.00
Sted: hos bestyrelsesmedlem Holger Kortbek, Niels Finsens Alle 20, 2860 Søborg

Dagsorden
Ifølge foreningens vedtægter er dagsorden for generalforsamlingen følgende:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Årsberetning ved formanden

4. Gennemgang og godkendelse af regnskab

5. Budget for indeværende år

6. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 5 dage inden generalforsamlingen pr. post eller e-mail. (rikkeline@firmaidraet.dk)

7. Valg til bestyrelsen

8. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen