Indbydelse til generalforsamling

Kom til Generalforsamling i Move ’n Dance
Fredag d. 25. november 2016 kl. 16.45 – 17.45
Sted: The Living Room, Larsbjørnsstræde 17, 1454 Copenhagen

Dagsorden
Ifølge foreningens vedtægter er dagsorden for generalforsamlingen følgende:

1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Årsberetning ved formanden
4. Gennemgang og godkendelse af regnskab
5. Budget for indeværende år
6. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 2 dage inden generalforsamlingen pr post eller e-mail. (rikkeline@firmaidraet.dk)
7. Valg til bestyrelsen
8. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen