Indbydelse til generalforsamling

Alle medlemmer inviteres hermed til den årlige generalforsamling, hvor der også vil være julelækkerier. Husk, at man kan indsende forslag til bestyrelsen. Fx idéer til nye aktiviteter eller indkøb.

Onsdag d. 16. december 2015 kl. 20.00
Sted: hos bestyrelsesmedlem Holger Kortbek, Niels Finsens Alle 20, 2860 Søborg

Dagsorden
Ifølge foreningens vedtægter er dagsorden for generalforsamlingen følgende:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Årsberetning ved formanden

4. Gennemgang og godkendelse af regnskab

5. Budget for indeværende år

6. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 5 dage inden generalforsamlingen pr. post eller e-mail. (rikkeline@firmaidraet.dk)

7. Valg til bestyrelsen

8. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen