Bliv hørt – kom til hyggelig generalforsamling

Onsdag d. 19. november 2014 kl. 20.00
Sted: hos bestyrelsesmedlem Holger Kortbek, Niels Finsens Alle 20, 2860 Søborg.

Dagsorden
Ifølge foreningens vedtægter er dagsorden for generalforsamlingen følgende:

1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Årsberetning ved formanden
4. Gennemgang og godkendelse af regnskab
5. Budget for indeværende år
6. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 5 dage inden generalforsamlingen pr post eller e-mail. (rikkeline@firmaidraet.dk)
7. Valg til bestyrelsen
8. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen